+381 69 698 879 toastmasterssr@gmail.com
Desislava

18. novembra 2017. godine, TM Desislava je započela sa programom liderstva a kao prvi zadatak izabrala je ulogu osobe koja će pripremiti blic pitanja. S obzirom da ovaj program ne zahteva da se projekti prate po redu već da se biraju željene uloge, TM Desislava je započela sa četvrtim projektom. Tako je primenila vežbu upravljanja vremenom a preko uloge koja obuhvata utrošeno vreme za ispunjenje tog zadatka. Njen ocenjivač, TM Stevan, zabeležio je da su blic pitanja bila odgovarajuća i veoma zanimljiva, ali da je TM Desislava, kao osoba koja je pripremila neočekivana pitanja, vodila ovaj deo sastanak na vreme, dajući učesnicima više mogućnosti da govore i završila sa ovom sesijom na vreme.