+381 69 698 879 toastmasterssr@gmail.com
Sasa Popovic Toastmasters Govor

Posle dobijanja titule Napredni govornik- bronza (NGB), TM Saša Popović, otvorio je ovogodišnju sezonu 27. januara 2017, sa svojim prvim govorom iz brošure Odnosi s javnošću. Zadatak mu je bio da promivše našu organizaciju zdravičara. Kroz mapu uma, prikazao je šemu rada kluba zdravičara a preko ključnih reči, povezanih linijama. Snimak govora je dostupan na našoj youtube stranici. Uživajte i pratite nas  🙂