Pathways

Поштовани здравичари,

Међународни клуб здравичара, Toastmasters International (TM) лансирао је нови образовни програм од називом: Путоказ (енгл. Pathways), u maju 2018.

Оба традиционална програма, комуникација и вођство/лидерство, спојена су у један програм који се зове путоказ. Претходно, пре него што би постигла/постигао одређено признање, члан је завршавао десет пројеката а што је одлагало достизање највишег признања, Уважени говорник (УГ, енгл. DTM). Сада, овај програм смернице/путоказ омогућује брже постизање признања и подстиче нас да наставимо са својим образовним програмом. Можете да примите признање само након четири пројекта!

Чланови могу да наставе са старим програмом и да достигну одређени ниво по том критеријуму, и истовремено могу да почну са новим програмом у смерницама. Ипак, говори из старог програма, укључујући и први говор ледоломац, нису признати у програму смернице, али их чланови могу преуредити и прилагодити их новим циљевима и намени говора.

Програм путоказа нуди десет смерница: Динамично вођство, Ефективно обучавање, Развој вођства/лидерства, Мотивационе стратегије, Утицајно убеђивање, Вештина (моћ) излагања, Стратешки однос, Тимска сарадња и Визионарска комуникација. Први ниво пројеката су идентични у свим смерницама и након одабира једне смернице, чалн може да промени смерницу једном годишње али у року од 30 дана од одабира те смернице.
Ради бољег размевања новог система, међународни ТМ је обезбедио појединачног подучаваоца/тренера, за сваки клуб. Београд ТМ је почео да прати предвиђених 15 предавања и захвалан је ТМ Џону Тодоровићу за стрпљење и посвећено време, како би нас упознао са радом смерница на најефективнији начин.

Добродошли сте да нам се придружите на овом новом путовању !!!!!