+381 64 43 65 289 toastmasterssr@gmail.com

Tostmasters Beograd je član međunarodnog udruženja Toastmasters International (TMI). TMI je neprofitna organizacija nastala 1924 godine u SAD i ima preko 300.000 članova u više od 15.800 TM klubova u 149 zemalje.

TM Beograd primenjuje obrazovni program TMI i održava sastanke u skladu sa dogovorenim programom koji koriste svi ostali TM klubovi u svetu.

Tostmasters Beograd je član međunarodnog udruženja Toastmasters International (TMI). TMI je neprofitna organizacija nastala 1924 godine u SAD, koja okuplja oko 332.000 članova širom sveta i ima 15.400 klubova u 135 zemalja.

TM Beograd primenjuje obrazovni program TMI i održava sastanke u skladu sa dogovorenim programom koji koriste svi ostali TM klubovi u svetu.

Obrazovni program „Tostmasters internešenal“ sadrži preporuke i smernice koje nam omogućuju da razvijamo i unapređujemo svoje veštine komunikacije, govorništva, javnog nastupa i liderstva. Učimo da se na sažet, jasan i jezički pravilan način obraćamo sagovornicima i javnosti, na srpskom i na engleskom jeziku, bilo da su u pitanju svakodnevni razgovor, zvanični govor ili stručna prezentacija. Učimo se brzom odgovoru na iznenadna pitanja, glasovnoj dinamici, neverbalnoj komunikaciji.

Sve ove veštine su neophodne radi samouverene i efikasne komunikacije u akademskoj/poslovnoj karijeri i privatnom životu, tj. kada se konkuriše za radno mesto, učestvuje u projektima, drže predavanja i prezentacije i/ili tokom javnog obraćanja.

Sve ove veštine su neophodne radi samouverene i efikasne komunikacije u akademskoj/poslovnoj karijeri i privatnom životu, tj. kada se konkuriše za radno mesto, učestvuje u projektima, drže predavanja i prezentacije i/ili tokom javnog obraćanja.

Kada se prevede na srpski jezik tostmastersi su „zdravičari“, oni koji su telentovani za javno obraćanje i svakodnevnu komunikaciju, koji jasno i sažeto zahtevaju i objašnjavaju, koji su jako samouvereni i gramatički tačni. Pored toga, naučili su da brzo razmišljaju i odgovaraju na neočekivana pitanja, uz odgovarajući govor tela i glasovnu dinamiku.

U usavršavanju ovih veština članovi TMB koriste program koji se zove „smernica“. Članovi sami biraju teme kako bi ispunili zadate ciljeve, ali TMB striktno zabranjuje govor mržnje i diskriminacije.

Neke od tih veština su i: podsticajno i konstruktivno ocenjivanje; razvijanje sposobnosti za davanje i prihvatanje predloga i kritika; adekvatno korišćenje predviđenog vremena i protokola za vođenje sastanka; pravilno korišćenje tehnologije prilikom prezentacija; organizovanje takmičenja u besedništvu.

Ukoliko je to i vaš cilj – pridružite nam se!
Dobro došli u TMB!