+381 64 43 65 289 toastmasterssr@gmail.com

Program je namenjen svima koji žele da savladaju i unaprede veštine komuniciranja za profesionalne i lične potrebe. Samouvereni i harizmatični lideri se nisu takvi rodili!

U TOSTMASTERSU ĆEŠ NAUČITI DA:

 • Pravilno formulišeš i izraziš svoje ideje
 • Budeš ubedljiviji i samouvereniji kada držiš prezentacije
 • Poboljšaš sposobnost komunikacije
 • Postaneš bolji pregovarač
 • Lakše stičeš poverenje
 • Inspirišeš članove svog tima

NAUČITE DA:


 • Se pravilno izražavate
 • Budete samouvereni
 • Izbegavate poštapalice
 • Se pripremite za razgovor za posao
 • Uvek budete spremni da pravilno odgovorite na iznenadna pitanja
 • Se izborite sa tremom
 • Održite zdravicu koja će ostati upamćena
 • Rešavate jezičke nedoumice
 • Unapređujete svoje liderske i motivacione veštine
 • Kontrolišete glas pred publikom
 • Unapređujete govor tela i veštine prenošenja poruke
 • Pripremite govor, jasno ga predstavite i dobijete povratnu informaciju od ostalih učesnika
 • Koristite dostupne obrazovne programe
 • Vodite sastanak i poštujete protokol
 • Koristite tehnologiju na sastancima (projektore, kompjutere i sl.)
 • Poboljšate veštinu slušanja

METODE RADA:


 • Rad u grupi
 • Individualni pristup
 • Napredovnje po nivoima
 • Priprema govora za razne situacije
 • Časovi na srpskom jeziku
 • Časovi na engleskom jeziku
 • Mnogo vežbe