Програм је намењен свима који желе да савладају и унапреде вештине комуницирања за професионалне и личне потребе. Самоуверени и харизматични лидери се нису такви родили!

У ТОСТМАСТЕРСУ ЋЕШ НАУЧИТИ ДА:

 • Правилно формулишеш и изразиш своје идеје
 • Будеш убедљивији и самоуверенији када држиш презентације
 • Побољшаш способност комуникације
 • Постaнеш бољи преговарач
 • Лакше стичеш поверење
 • Инспиришеш чланове свог тима

НAУЧИТЕ ДА:


 • Се правилно изражавате
 • Будете самоуверени
 • Избегавате поштапалице
 • Се припремите за разговор за посао
 • Увек будете спремни да правилно одговорите на изненадна питања
 • Се изборите са тремом
 • Одржите здравицу која ће остати упамћена
 • Решавате језичке недоумице
 • Унапређујете своје лидерске и мотивационе вештине
 • Контролишете глас пред публиком
 • Унапређујете говор тела и вештине преношења поруке
 • Припремите говор, јасно га представите и добијете повратну информацију од осталих учесника
 • Користите доступне образовне програме
 • Водите састанак и поштујете протокол
 • Користите технологију на састанцима (пројекторе, компјутере и сл.)
 • Побољшате вештину слушања

МЕТОДЕ РАДА:


 • Рад у групи
 • Индивидуални приступ
 • Напредовње по нивоима
 • Припрема говора за разне ситуације
 • Часови на српском језику
 • Часови на енглеском језику
 • Много вежбе