Говорништво

Основна, почетна брошура је брошура за компетентног говорника (Competent Communicator). За чланове, превели смо је на српски језик а садржи укупно десет пројеката. Први говор је исти за све чланове и односи се на причу о самом члану. За остале говоре, члан сам бира тему којом ће одговорити на задате циљеве. На крају, подноси се захтев за признање титуле „Компетентан говорник“.

Циљ овог пројекта је да преко првог говора представите себе публици/слушаоцима. Говор има следеће задатке:

 • Да кажете нешто о себи, тј. свом животу, интересовањима, породици или комбинацији неких од ових ставки. По ономе што будете рекли, публика ће вас памтити.
 • Овим говором започињете да овладавате страхом/тремом пред јавним наступом и/или групом људи. Имајте на уму да Тоастмастерс публика подржава сваког говорника и неће замерити ако користите поштапалице или покажете нервозу. Ако само устанете, кажете нешто и одмах седнете и тада сте успели и одрадили овај први задатак.

Време: 4-6 минута

Циљ овог пројекта је да организујете своју идеју коју представљате у говору на начин који ће бити занимљив слушаоцима и који ће публика моћи да прати и разуме.

Прво направите скицу говора. Нека ваш увод привуче пажњу публике, закључак нека буде јак, са поруком, а прелаз са једног дела говора на други нека буде лаган и течан.

За транзицију тј. прелаз, у писаној форми стављамо тачке, наслове и поднаслове, а у говору користимо паузе које означавају да прелазимо на други део приче. Порука треба да буде јасна и можете користити пратећи материјал.


Време: 5-7 минута

Изабери тему говора која има или општу или специфичну сврху. Пре него што направиш нацрт говора, буди сигуран да можеш да је саопштиш у једној, једноставној реченици! Тема може да информише, да убеди, да инспирише или забави. Почетак, разрада и закључак требају да потврде и ојачају сврху говора.

Делуј искрено и убедљиво и у току целог говора остани фокусиран на тему и циљ који желиш да постигнеш. Труди се да контролишеш нервозу. Потруди се да не користиш белешке. Користи претходне белешке оцењивача као помоћ (са претходних говора).


Време: 5-7 минута

Сврха овог говора јесте коришћење и избор речи и фраза. Користите јасне речи и правилну граматику. Не користите жаргон!!! Избегните тему директно везану са речима и говором. Изаберите описну тему или пак неку причу коју желите да испричате. Речи и фразе које будете користили, повешће публику на “место радње“ ваше теме. Нека слушаоци осете шта сте ви осетили, нека чују шта сте ви чули и нека виде шта сте ви видели.

Поновљене фразе остаће запамћене па тако и “упакујте“ овај свој говор.


Време: 5-7 минута

Циљ овог пројекта је да се говор усклади са говором тела. Посебно треба обратити пажњу на:

 • положај тела
 • покрете телом
 • израз лица
 • контакт очима

Ако нисмо свесни какав нам је говор тела, испустићемо корисну прилику да се усавршимо као ефективан говорник.

Савет који се даје у овој брошури јесте да сваки покрет који направимо мора имати сврху – односно да знамо зашто.

Пожељно је пре држања овог говора затражити од свог ментора да нам укаже који су то наши „узурпирајући, физички механизми“. Сви их имамо: неко неконтролисано покреће руке, неко прави буку, неко дира косу, неко се игра кључевима у џепу и сл.

Није потребно наглашавати баш сваку реченицу у нашем говору, већ направити одговарајућу селекцију и знати шта желимо да нагласимо. Зато је најбоље користити комбинацију положаја тела, погледа, израза лица и сл.

Ако можете, снимите свој говор и тако ће те најбоље видети покрете свог тела.


Време: 5-7 минута

Није шта ћеш да кажеш, већ како ћеш да кажеш.

Користиш свој глас како би комуницирао. Твој глас је главно оруђе у излагању, па се овде учи како да се на ефективан начин оснажи излагање. Темпо, тј. брзина којом се говори, течност, наглашавање, јачина, гласност и паузе рефлектују поруку говора.

Када направите скицу свог говора додајте речи и фразе за чију употребу је неопходна варијација гласа. Замислите то, као да подвлачите и наглашавате оно што је битно у неком вашем писаном извештају.


Време: 5-7 минута

Циљ овог пројекта је да се обави одговарајућа претрага чији ће се резултат припојити и убацити у говор, као подршка главним аргументима. Потребно је прикупити податке из различитих извора. Све тачке морају бити поткрепљене чињеницама, примерима и илустрацијама које су се прикупиле у току истраживања.

У другом пројекту (Пројекат 2) је научено које све врсте материјала подршке постоје:

 • статистички подаци
 • изјаве/сведочанства људи који имају искуства у вези са том материјом
 • примери, приче, анегдоте и сл.
 • визуелни ефекти, као што су дијаграми, графикони, слике, објекти и сл.
 • чињенице

Започни истраживање са оним што већ знаш, а у вези је са твојом темом. Можеш користити лично искуство, фајлове, часописе и другу литературу у вези са тим. Када ставиш то што знаш или што си видео на папир, схватићеш шта недостаје и онда ће наставак истраживања бити у циљу попуњавања тих празнина.


Време: 5-7 минута

Циљ је да се одаберу визуелни ефекти који су одговарајући за тему вашег говора и публику која вас слуша.

Визуелни ефекти треба да се кристе правилно и да покажу да знате да их користите са сигурношћу.

Они ће вам помоћи да уштедите време, да пренесу поруку коју има ваш говор (као фотографско памћење), помоћиће да публика буде фокусирана и заинтересована за ваш говор, олакшаће публици да запамти ваш говор, а и омогућиће вам да контролишете нервозу.


Време: 5-7 минута

Циљ је да се убеде слушаоци да прихвате ваше идеје и предлоге или пак да предузму одређене кораке.

Пробудите интересовање публике коришћењем логике и емоција:

 • Пажљиво одаберите тему говора. Том приликом водите рачуна ко су слушаоци којима преносите ваша убеђења
 • Направите структуру говора коришћењем јаких ставки (које подржавају говор) и слабих страна одабране теме. Реците шта је проблем, затим вашу солуцију/предлог, а онда изнесите чињенице којима потврђујете да је то право решење.
 • Можете чак и да направите упоредну анализу: да изнесете проблем/неслагање, онда да изнесете различите опције са добрим и лошим странама. Онда дајте свој коначан предлог и разлог зашто је он најбољи. Размотрите: пажњу коју изазивате, потребу, задовољство, визуелизацију и дела/шта је потребно да се учини. Фокусирајте се на зашто, а не на како. Немоје да се фокусирате на то како ће публика да примени ваше идеје!
 • Сагледавајте ствари очима публике, а не са своје стране гледишта, али имајте на уму да треба да их убедите да примене ваш предлог, а не да их научите. Фокусирајте се на разлоге којима поткрепљујете ваше чињенице. Трудите се да не користите белешке.

Одговарајуће теме:

 • Оставите пушење
 • Једите више поврћа
 • Пробајте једрење

Мање одговарајуће теме:

 • Како да оставите цигарете (лнформативни говор, а не говор којим се убеђује)
 • Које поврће да једете (обавештење/информативни говор)
 • Једрење у пет корака (информативни говор)
 • Смешне ствари код мушкараца/жена (забавни или информативни говор)

Не заборавите да на почетку кажете која је сврха вашег говора, нити да на крају заборавите да позовете на предузимање акције/одређених корака. Немојте да само информишете/обавештавате у току говора (како). Нека већи део говора буде базиран на чињеницама зашто је ваш предлог бољи, а зашто други разлози нису добри.

Поред логике, користите и емоције.


Време: 5-7 минута

Овај говор треба да мотивише публику да се унапреди лично, емотивно, професионално или духовно. У највећој мери се ослања на емотиван наступ. Говор тела треба да приближи публику у круг заједнице и места где се деле жеље/очекивања, треба да подигне ентузијазам публике, затим да предложи промене или планове и да утиче на то да се исте промене примене.

Циљ говора је:

 • Да се инспирише публика да прихвати мотиве, веровања или постигнућа
 • Упућивање захтева публици и њиховим потребама и емоцијама преко коришћења прича, анегдота и цитирања ради изазивања „драме“.
 • Избегавање коришћења белешки.

Време: 8-10 минута

Након завршетка основног програма, можете да наставите са напредним програмом који је састављен из 15 тематских брошура.

Лидерство

Други програм је усмерен на вештине вођства тј. лидерства. Завршава се упоредо са програмом за комуникацију и уско је везан са њим јер су задаци усмерени на улоге које се обављају у току једног састанка клуба здравичара и самом организацијом клуба. Након завршетка основног програма, подноси се захтев за признање титуле „Компетентан говорник“ и члан може да насатви са вишим програмом.
Брошура је за чланове преведена на срспки језик .

Слушање је важна руководствена вештина која вам омогућава да прикупите информације, препознате и разјасните проблеме, доносите одлуке, и решавате сукобе. Вештина слушања истовремено игра велику улогу при изградњи тима. Можете научити да будете бољи слушалац пратећи неколико једноставних предлога.

ЦИЉЕВИ овог пројекта су да:

 • процените вашу способност слушања и
 • да идентификујте и примените делотворне вештине слушања.

ВАШ ЗАДАТАК у овом пројекту је да:

Примените понашања доброг слушаоца вршећи било које од три наведене улоге (сваку на различитом састанку).

Улоге:

 • Оцењивач говора.
 • Говорник задате теме.
 • Бројач поштапалица.
 • Граматичар.

Вођа скупља информације, затим анализира, тумачи и разуме их пре деловања. Људи који критички мисле сумњају у оно што прочитају или чују. Затим они одређују вредност дела информације и користе логичко расуђивање да би дошли до закључка. Људи који критички мисле доносе боље закључке.

ЦИЉЕВИ овог пројекта су да:

 • процените вашу способност критичког размишљања и да
 • идентификујте и примените делотворне вежбе критичког размишљања.

БАШ ЗАДАТАК у овом пројекту је да:

Примените вежбе критичког размишљања о којима је расправљано у овом пројекту тако што ћете извршити било које две од наведених улога(сваку на различитом састанку).

Улоге:

 • Оцењивач говора.
 • Граматичар.
 • Главни оцењивач.

Чланови тима требају да знају шта раде добро, шта не раде, и како се могу поправити. Давање повратне информације о раду је неопходан задатак вођа. Када се уради како треба, повратна информација може ослободити стрес, побољшати међуљудске односе, и промовисати поверење и поштовање вођаа и чланова тима.

ЦИЉЕВИ овог пројекта су да:

 • процените вашу способност да дајете повратне информације и
 • дентификујте и примените делотворне вежбе за давање повратне информације.

ВАШ ЗАДАТАК у овом пројекту је да:

Примените вежбе за давање повратних информација тако што ћете извршити све три наведене улоге (сваку на различитом састанку).

Улоге:

 • Оцењивач говора.
 • Граматичар.
 • Главни оцењивач.

Организовање времена помаже вођама да максимално искористе време које им је доступно. Можете да прорачунате време и постигнете пројекте и задатке, ефикасно идентификујући циљеве на дуже и краће стазе, прављењем дневног плана рада, прављењем приоритетних листа, прављењем распореда и прослеђивањем посла када је могуће, остављајући време за неочекиване задатке и могуће сметње.

ЦИЉЕВИ овог пројекта су да:

 • Процените вашу способност да организујете време.
 • Идентификујте и примените делотворне вежбе организовања времена.

ВАШИ ЗАДАЦИ у овом пројекту су да:

Примените вежбе за организовање времена тако што ћете имати улогу мерача времена и било коју од преосталих улога (сваку на различитом састанку).

Улоге:

 • Мерач времена.
 • Домаћин.
 • Говорник.
 • Граматичар.
 • Постављач тема.

План омогућава путоказ вођи и тиму. Процес планирања подразумева постављање сврха и циљева, и прављење планова и распореда како би се они извршили. Ово тера вођае да гледају изван њихових свакодневних обавеза и мисле о томе шта желе да се деси у наредном периоду. Упошљавање чланова тима у овај процес подстиче повезаност.

ЦИЉЕВИ овог пројекта су да:

 • процените вашу способност планирања и примене и да
 • идентификујте и примените делотворне вежбе планирања и примене.

ВАШ ЗАДАТАК у овом пројекту је да:

Примените вежбе планирања и примене вршећи било коју од три наведене улоге (сваку на различитом састанку).

Улоге:

 • Говорник.
 • Главни оцењивач.
 • Домаћин.
 • Постављач теме.

Вође морају обезбедити да тим буде довољно организован да оствари циљеве и намере, као и да омогући структуру у којој тим послује. Подела посла игра значајну улогу. Добар вођа врши функцију за коју само он има знање и ауторитет, дајући све остале задатке члановима тима.

ЦИЉЕВИ овог пројекта су да:

 • процените вашу способност да организујете и делите посао и да
 • идентификујте и примените делотворне вежбе организације и поделе посла.

ВАШ ЗАДАТАК у овом пројекту је да:

 • Примените вежбе организовања и делегирања вршећи било који од наведених задатака:
 • Помозите организовање клубског такмичења у говорништву.
 • Помозите организовањеклупских посебних догађаја.
 • Помозите оранизовање кампање у вези са учлањењем и такмичење.
 • Помозите у организовању кампање за односе са јавношћу.
 • Помозите у изради клупских новина.
 • Будите асистент при изради веб сајта.

Главни циљ координатора је да олакша посао тиму. Конкретно, координатор води разговоре са члановима групе и организује и решава сукобе. Конфликти нису неуобичајени када двоје или више људи раде заједно и вештине координирања могу помоћи да група дође до решења.

ЦИЉЕВИ овог пројекта су да:

 • процените вашу способност координирања и да
 • идентификујте и примените вештине управљања.

ВАШ ЗАДАТАК у овом пројекту је да:

Изоштрите ваше вештине координирања вршећи било коју од две наведене улоге или задатка(сваку на различитом састанку).

Улоге:

 • Домаћин
 • Главни оцењивач
 • Постављач тема
 • Особа која је задужена за госте

Мотивисан тим превазилази препреке било ког типа да би остварио циљ. Вођа ствара и одржава средину у којој је велика вероватноћа да ће чланови тима бити мотивисани. Вођаи откривају шта мотивише чланове тима; затим они одређују начин награђивања који одговара ономе што тим вреднује. Они такође проналазе начин да награде чланове тима за добро обављену ствар.

ЦИЉЕВИ овог пројекта су да:

 • процените вашу способност да мотивишете и да
 • идентификујте и примените руководствене вежбе које ефикасно мотивишу људе.

ВАШ ЗАДАТАК у овом пројекту је да:

Примените понашање мотиватора изводећи било које две улоге (сваку на другом састанку)

Улоге:

 • Домаћин
 • Оцењивач говора
 • Главни оцењивач

Задаци:

 • Председавајте кампањом за учлањење или кампањом за избор чланова.
 • Председавајте кампањом за такмичење у говорништву

Ментор препознаје особу која има најмање искуства, надограђује њен потенцијал и таленат, и помаже јој да успе. Вође су ментори. Можете бити ментор нудећи шансе за развијање вештина-указујући на области којима треба побољшање, пружајући значајан савет, тако што ћете бити особа на коју се угледају и храбрењем особе да мисли својом главом.

ЦИЉЕВИ:

 • Процените вашу способност да будете ментор.
 • Идентификујте и примените менторске вештине.
 • Вођама требају талентовани и искусни људи да би им помогли око изазова са којима се сусрећу. Ефектне вође су ментори који препознају потенцијал у мање искусним особама и помажу им при развијању њихових вештина и талената.

ВАШ ЗАДАТАК у овом пројекту је да:

Развијте своје менторске вештине вршењем било ког од наредних задатака:

 • Будите ментор новом члану у прва три пројекта из брошуре „Добар говорник“ (енг. Competent Comunicator).
 • Будите ментор постојећем члану у његовим наредним пројектима слушања или руковођења.
 • Учествујте у раду управног одбора.

Тимови дају велике погодности. Чланови тима имају различито знање и вештине, које резултира у већој креативности и продуктивности. Када се састави добар тим, вођа има више времена да се посвети руководственим проблемима. Чланови тима морају бити пажљиво бирани, обучени, охрабрени да отворено дискутују о проблемима и изазовима.

ЦИЉЕВИ

 • Процените вашу способност да стварате тим.
 • Идентификујте и примените вештине стварања тима.

ВАШ ЗАДАТАК у овом пројекту је да:

Примените вежбе стварања тима вршећи обе улоге (сваку на различитом састанку) или један задатак.

Улоге:

 • Домаћин
 • Главни оцењивач

Задаци:

 • Водите кампању или програм учлањења у Тостмастерс.
 • Водите кампању за односе са јавношћу.
 • Председавајте такмичењу у говорништву.
 • Председавајте посебним клупским догађајима.
 • Допринесите раду као клупски издавач или на одржавању клупског сајта.

Након стицања звања Компетентан вођа/лидер, можете да наставите да се усавршавате и развијате вештине вођства кроз рад у програму за напредовање.