+381 64 43 65 289 toastmasterssr@gmail.com
Smernice

30. juna 2020. završeno je korišćenje tradicionalnog programa Toastmastera (vidi obavešetenje Govorništvo i Liderstvo). Od 1. jula 2020. godine svaki član Toastmastera slediti program Smernice.

Program Smernice, (eng. Pathways), nastao je 2017. godine, uz pomoć 1000 članova iz raznih klubova. Pruža mogućnost da se razvije 300 praktičnih radnih veština koje su potrebne u stvarnom svetu a koje su predstavljene uz moderan prikaz. Sve veštene se uče prilikom učestvovanja u radu Kluba i na sastancima. Izbor programa je na Vam a u slučaju nedoumica, imate mogućnost da uradite on-line procenu i dobijete predlog za prva dva programa smernica.

Nudi se 11 smernica tj. programa:

1. Dinamičko vođstvo
2. Efektivno podučavanje / vođe tima
3. Korišćenje humora – duhovitog izlaganja
4. Inovativno planiranje
5. Razvijanje liderstva / vođstva
6. Motivacione strategije

7. Ubedljiv uticaj
8. Majstorstvo prezentacije
9. Strateški odnosi
10. Timska saradnja
11. Vizionarska komunikacija

Svaka smernica sadrži po 60 veština koje možete direktno koristiti u stvarnom životu!

Program smernice su napravljene tako da daju mogućnost da razvijete i usavršite veštine neophodne za:

 •  uspostavljanje kontakta sa publikom & auditorijumom,
 • upravljanje sa sagovornicima koji imaju drugačije mišljenje i koji teško primaju komunikaciju sa tvoje strane,
 • da budete dobar moderator,
 • kako da motivišete tim,
 • kako bit mentor,
 • kako izgraditi liderske veštine,
 • kako da organizujete i vodite projekat,
 • respond to and resolve conflicts
 • kako da napravite i vodite tim,
 • kako da napravite inovativni predlog i kako da ga predstavite,
 • da naučite okvirnu šemu za ubedjivanje, ubedjivački uticaj i kako da prodate koristi od istih
 • kako pričati u situaciji konflikta i kako ga rešiti,
 • kako predstaviti predlog za neku promenu i kako je sprovesti
 • kako voditi i učestvovati u debati,
 • kako saopštiti tužne i neprijatne vesti,
 • kako organizovati on-line sastanak,
 • vežbanje pisanja govora, izlaganja prezentacija

Pogledajte: https://www.toastmasters.org/pathways-overview

Stari programi

Govorništvo

Osnovna, početna brošura je brošura za kompetentnog govornika (Competent Communicator). Za članove, preveli smo je na srpski jezik a sadrži ukupno deset projekata. Prvi govor je isti za sve članove i odnosi se na priču o samom članu. Za ostale govore, član sam bira temu kojom će odgovoriti na zadate ciljeve. Na kraju, podnosi se zahtev za priznanje titule „Kompetentan govornik“.

Cilj ovog projekta je da preko prvog govora predstavite sebe publici/slušaocima. Govor ima sledeće zadatke:

 • Da kažete nešto o sebi, tj. svom životu, interesovanjima, porodici ili kombinaciji nekih od ovih stavki. Po onome što budete rekli, publika će vas pamtiti.
 • Ovim govorom započinjete da ovladavate strahom/tremom pred javnim nastupom i/ili grupom ljudi. Imajte na umu da Toastmasters publika podržava svakog govornika i neće zameriti ako koristite poštapalice ili pokažete nervozu. Ako samo ustanete, kažete nešto i odmah sednete i tada ste uspeli i odradili ovaj prvi zadatak.

Vreme: 4-6 minuta

Cilj ovog projekta je da organizujete svoju ideju koju predstavljate u govoru na način koji će biti zanimljiv slušaocima i koji će publika moći da prati i razume.

Prvo napravite skicu govora. Neka vaš uvod privuče pažnju publike, zaključak neka bude jak, sa porukom, a prelaz sa jednog dela govora na drugi neka bude lagan i tečan.

Za tranziciju tj. prelaz, u pisanoj formi stavljamo tačke, naslove i podnaslove, a u govoru koristimo pauze koje označavaju da prelazimo na drugi deo priče. Poruka treba da bude jasna i možete koristiti prateći materijal.


Vreme: 5-7 minuta

Izaberi temu govora koja ima ili opštu ili specifičnu svrhu. Pre nego što napraviš nacrt govora, budi siguran da možeš da je saopštiš u jednoj, jednostavnoj rečenici! Tema može da informiše, da ubedi, da inspiriše ili zabavi. Početak, razrada i zaključak trebaju da potvrde i ojačaju svrhu govora.

Deluj iskreno i ubedljivo i u toku celog govora ostani fokusiran na temu i cilj koji želiš da postigneš. Trudi se da kontrolišeš nervozu. Potrudi se da ne koristiš beleške. Koristi prethodne beleške ocenjivača kao pomoć (sa prethodnih govora).


Vreme: 5-7 minuta

Svrha ovog govora jeste korišćenje i izbor reči i fraza. Koristite jasne reči i pravilnu gramatiku. Ne koristite žargon!!! Izbegnite temu direktno vezanu sa rečima i govorom. Izaberite opisnu temu ili pak neku priču koju želite da ispričate. Reči i fraze koje budete koristili, povešće publiku na “mesto radnje“ vaše teme. Neka slušaoci osete šta ste vi osetili, neka čuju šta ste vi čuli i neka vide šta ste vi videli.

Ponovljene fraze ostaće zapamćene pa tako i “upakujte“ ovaj svoj govor.


Vreme: 5-7 minuta

Cilj ovog projekta je da se govor uskladi sa govorom tela. Posebno treba obratiti pažnju na:

 • položaj tela
 • pokrete telom
 • izraz lica
 • kontakt očima

Ako nismo svesni kakav nam je govor tela, ispustićemo korisnu priliku da se usavršimo kao efektivan govornik.

Savet koji se daje u ovoj brošuri jeste da svaki pokret koji napravimo mora imati svrhu – odnosno da znamo zašto.

Poželjno je pre držanja ovog govora zatražiti od svog mentora da nam ukaže koji su to naši „uzurpirajući, fizički mehanizmi“. Svi ih imamo: neko nekontrolisano pokreće ruke, neko pravi buku, neko dira kosu, neko se igra ključevima u džepu i sl.

Nije potrebno naglašavati baš svaku rečenicu u našem govoru, već napraviti odgovarajuću selekciju i znati šta želimo da naglasimo. Zato je najbolje koristiti kombinaciju položaja tela, pogleda, izraza lica i sl.

Ako možete, snimite svoj govor i tako će te najbolje videti pokrete svog tela.


Vreme: 5-7 minuta

Nije šta ćeš da kažeš, već kako ćeš da kažeš.

Koristiš svoj glas kako bi komunicirao. Tvoj glas je glavno oruđe u izlaganju, pa se ovde uči kako da se na efektivan način osnaži izlaganje. Tempo, tj. brzina kojom se govori, tečnost, naglašavanje, jačina, glasnost i pauze reflektuju poruku govora.

Kada napravite skicu svog govora dodajte reči i fraze za čiju upotrebu je neophodna varijacija glasa. Zamislite to, kao da podvlačite i naglašavate ono što je bitno u nekom vašem pisanom izveštaju.


Vreme: 5-7 minuta

Cilj ovog projekta je da se obavi odgovarajuća pretraga čiji će se rezultat pripojiti i ubaciti u govor, kao podrška glavnim argumentima. Potrebno je prikupiti podatke iz različitih izvora. Sve tačke moraju biti potkrepljene činjenicama, primerima i ilustracijama koje su se prikupile u toku istraživanja.

U drugom projektu (Projekat 2) je naučeno koje sve vrste materijala podrške postoje:

 • statistički podaci
 • izjave/svedočanstva ljudi koji imaju iskustva u vezi sa tom materijom
 • primeri, priče, anegdote i sl.
 • vizuelni efekti, kao što su dijagrami, grafikoni, slike, objekti i sl.
 • činjenice

Započni istraživanje sa onim što već znaš, a u vezi je sa tvojom temom. Možeš koristiti lično iskustvo, fajlove, časopise i drugu literaturu u vezi sa tim. Kada staviš to što znaš ili što si video na papir, shvatićeš šta nedostaje i onda će nastavak istraživanja biti u cilju popunjavanja tih praznina.


Vreme: 5-7 minuta

Cilj je da se odaberu vizuelni efekti koji su odgovarajući za temu vašeg govora i publiku koja vas sluša.

Vizuelni efekti treba da se kriste pravilno i da pokažu da znate da ih koristite sa sigurnošću.

Oni će vam pomoći da uštedite vreme, da prenesu poruku koju ima vaš govor (kao fotografsko pamćenje), pomoćiće da publika bude fokusirana i zainteresovana za vaš govor, olakšaće publici da zapamti vaš govor, a i omogućiće vam da kontrolišete nervozu.


Vreme: 5-7 minuta

Cilj je da se ubede slušaoci da prihvate vaše ideje i predloge ili pak da preduzmu određene korake.

Probudite interesovanje publike korišćenjem logike i emocija:

 • Pažljivo odaberite temu govora. Tom prilikom vodite računa ko su slušaoci kojima prenosite vaša ubeđenja
 • Napravite strukturu govora korišćenjem jakih stavki (koje podržavaju govor) i slabih strana odabrane teme. Recite šta je problem, zatim vašu soluciju/predlog, a onda iznesite činjenice kojima potvrđujete da je to pravo rešenje.
 • Možete čak i da napravite uporednu analizu: da iznesete problem/neslaganje, onda da iznesete različite opcije sa dobrim i lošim stranama. Onda dajte svoj konačan predlog i razlog zašto je on najbolji. Razmotrite: pažnju koju izazivate, potrebu, zadovoljstvo, vizuelizaciju i dela/šta je potrebno da se učini. Fokusirajte se na zašto, a ne na kako. Nemoje da se fokusirate na to kako će publika da primeni vaše ideje!
 • Sagledavajte stvari očima publike, a ne sa svoje strane gledišta, ali imajte na umu da treba da ih ubedite da primene vaš predlog, a ne da ih naučite. Fokusirajte se na razloge kojima potkrepljujete vaše činjenice. Trudite se da ne koristite beleške.

Odgovarajuće teme:

 • Ostavite pušenje
 • Jedite više povrća
 • Probajte jedrenje

Manje odgovarajuće teme:

 • Kako da ostavite cigarete (lnformativni govor, a ne govor kojim se ubeđuje)
 • Koje povrće da jedete (obaveštenje/informativni govor)
 • Jedrenje u pet koraka (informativni govor)
 • Smešne stvari kod muškaraca/žena (zabavni ili informativni govor)

Ne zaboravite da na početku kažete koja je svrha vašeg govora, niti da na kraju zaboravite da pozovete na preduzimanje akcije/određenih koraka. Nemojte da samo informišete/obaveštavate u toku govora (kako). Neka veći deo govora bude baziran na činjenicama zašto je vaš predlog bolji, a zašto drugi razlozi nisu dobri.

Pored logike, koristite i emocije.


Vreme: 5-7 minuta

Ovaj govor treba da motiviše publiku da se unapredi lično, emotivno, profesionalno ili duhovno. U najvećoj meri se oslanja na emotivan nastup. Govor tela treba da približi publiku u krug zajednice i mesta gde se dele želje/očekivanja, treba da podigne entuzijazam publike, zatim da predloži promene ili planove i da utiče na to da se iste promene primene.

Cilj govora je:

 • Da se inspiriše publika da prihvati motive, verovanja ili postignuća
 • Upućivanje zahteva publici i njihovim potrebama i emocijama preko korišćenja priča, anegdota i citiranja radi izazivanja „drame“.
 • Izbegavanje korišćenja beleški.

Vreme: 8-10 minuta

Nakon završetka osnovnog programa, možete da nastavite sa naprednim programom koji je sastavljen iz 15 tematskih brošura.

Liderstvo

Drugi program je usmeren na veštine vođstva tj. liderstva. Završava se uporedo sa programom za komunikaciju i usko je vezan sa njim jer su zadaci usmereni na uloge koje se obavljaju u toku jednog sastanka kluba zdravičara i samom organizacijom kluba. Nakon završetka osnovnog programa, podnosi se zahtev za priznanje titule „Kompetentan govornik“ i član može da nasatvi sa višim programom.
Brošura je za članove prevedena na srspki jezik .

Slušanje je važna rukovodstvena veština koja vam omogućava da prikupite informacije, prepoznate i razjasnite probleme, donosite odluke, i rešavate sukobe. Veština slušanja istovremeno igra veliku ulogu pri izgradnji tima. Možete naučiti da budete bolji slušalac prateći nekoliko jednostavnih predloga.

CILjEVI ovog projekta su da:

 • procenite vašu sposobnost slušanja i
 • da identifikujte i primenite delotvorne veštine slušanja.

VAŠ ZADATAK u ovom projektu je da:

Primenite ponašanja dobrog slušaoca vršeći bilo koje od tri navedene uloge (svaku na različitom sastanku).

Uloge:

 • Ocenjivač govora.
 • Govornik zadate teme.
 • Brojač poštapalica.
 • Gramatičar.

Vođa skuplja informacije, zatim analizira, tumači i razume ih pre delovanja. Ljudi koji kritički misle sumnjaju u ono što pročitaju ili čuju. Zatim oni određuju vrednost dela informacije i koriste logičko rasuđivanje da bi došli do zaključka. Ljudi koji kritički misle donose bolje zaključke.

CILjEVI ovog projekta su da:

 • procenite vašu sposobnost kritičkog razmišljanja i da
 • identifikujte i primenite delotvorne vežbe kritičkog razmišljanja.

BAŠ ZADATAK u ovom projektu je da:

Primenite vežbe kritičkog razmišljanja o kojima je raspravljano u ovom projektu tako što ćete izvršiti bilo koje dve od navedenih uloga(svaku na različitom sastanku).

Uloge:

 • Ocenjivač govora.
 • Gramatičar.
 • Glavni ocenjivač.

Članovi tima trebaju da znaju šta rade dobro, šta ne rade, i kako se mogu popraviti. Davanje povratne informacije o radu je neophodan zadatak vođa. Kada se uradi kako treba, povratna informacija može osloboditi stres, poboljšati međuljudske odnose, i promovisati poverenje i poštovanje vođaa i članova tima.

CILjEVI ovog projekta su da:

 • procenite vašu sposobnost da dajete povratne informacije i
 • dentifikujte i primenite delotvorne vežbe za davanje povratne informacije.

VAŠ ZADATAK u ovom projektu je da:

Primenite vežbe za davanje povratnih informacija tako što ćete izvršiti sve tri navedene uloge (svaku na različitom sastanku).

Uloge:

 • Ocenjivač govora.
 • Gramatičar.
 • Glavni ocenjivač.

Organizovanje vremena pomaže vođama da maksimalno iskoriste vreme koje im je dostupno. Možete da proračunate vreme i postignete projekte i zadatke, efikasno identifikujući ciljeve na duže i kraće staze, pravljenjem dnevnog plana rada, pravljenjem prioritetnih lista, pravljenjem rasporeda i prosleđivanjem posla kada je moguće, ostavljajući vreme za neočekivane zadatke i moguće smetnje.

CILjEVI ovog projekta su da:

 • Procenite vašu sposobnost da organizujete vreme.
 • Identifikujte i primenite delotvorne vežbe organizovanja vremena.

VAŠI ZADACI u ovom projektu su da:

Primenite vežbe za organizovanje vremena tako što ćete imati ulogu merača vremena i bilo koju od preostalih uloga (svaku na različitom sastanku).

Uloge:

 • Merač vremena.
 • Domaćin.
 • Govornik.
 • Gramatičar.
 • Postavljač tema.

Plan omogućava putokaz vođi i timu. Proces planiranja podrazumeva postavljanje svrha i ciljeva, i pravljenje planova i rasporeda kako bi se oni izvršili. Ovo tera vođae da gledaju izvan njihovih svakodnevnih obaveza i misle o tome šta žele da se desi u narednom periodu. Upošljavanje članova tima u ovaj proces podstiče povezanost.

CILjEVI ovog projekta su da:

 • procenite vašu sposobnost planiranja i primene i da
 • identifikujte i primenite delotvorne vežbe planiranja i primene.

VAŠ ZADATAK u ovom projektu je da:

Primenite vežbe planiranja i primene vršeći bilo koju od tri navedene uloge (svaku na različitom sastanku).

Uloge:

 • Govornik.
 • Glavni ocenjivač.
 • Domaćin.
 • Postavljač teme.

Vođe moraju obezbediti da tim bude dovoljno organizovan da ostvari ciljeve i namere, kao i da omogući strukturu u kojoj tim posluje. Podela posla igra značajnu ulogu. Dobar vođa vrši funkciju za koju samo on ima znanje i autoritet, dajući sve ostale zadatke članovima tima.

CILjEVI ovog projekta su da:

 • procenite vašu sposobnost da organizujete i delite posao i da
 • identifikujte i primenite delotvorne vežbe organizacije i podele posla.

VAŠ ZADATAK u ovom projektu je da:

 • Primenite vežbe organizovanja i delegiranja vršeći bilo koji od navedenih zadataka:
 • Pomozite organizovanje klubskog takmičenja u govorništvu.
 • Pomozite organizovanjeklupskih posebnih događaja.
 • Pomozite oranizovanje kampanje u vezi sa učlanjenjem i takmičenje.
 • Pomozite u organizovanju kampanje za odnose sa javnošću.
 • Pomozite u izradi klupskih novina.
 • Budite asistent pri izradi veb sajta.

Glavni cilj koordinatora je da olakša posao timu. Konkretno, koordinator vodi razgovore sa članovima grupe i organizuje i rešava sukobe. Konflikti nisu neuobičajeni kada dvoje ili više ljudi rade zajedno i veštine koordiniranja mogu pomoći da grupa dođe do rešenja.

CILjEVI ovog projekta su da:

 • procenite vašu sposobnost koordiniranja i da
 • identifikujte i primenite veštine upravljanja.

VAŠ ZADATAK u ovom projektu je da:

Izoštrite vaše veštine koordiniranja vršeći bilo koju od dve navedene uloge ili zadatka(svaku na različitom sastanku).

Uloge:

 • Domaćin
 • Glavni ocenjivač
 • Postavljač tema
 • Osoba koja je zadužena za goste

Motivisan tim prevazilazi prepreke bilo kog tipa da bi ostvario cilj. Vođa stvara i održava sredinu u kojoj je velika verovatnoća da će članovi tima biti motivisani. Vođai otkrivaju šta motiviše članove tima; zatim oni određuju način nagrađivanja koji odgovara onome što tim vrednuje. Oni takođe pronalaze način da nagrade članove tima za dobro obavljenu stvar.

CILjEVI ovog projekta su da:

 • procenite vašu sposobnost da motivišete i da
 • identifikujte i primenite rukovodstvene vežbe koje efikasno motivišu ljude.

VAŠ ZADATAK u ovom projektu je da:

Primenite ponašanje motivatora izvodeći bilo koje dve uloge (svaku na drugom sastanku)

Uloge:

 • Domaćin
 • Ocenjivač govora
 • Glavni ocenjivač

Zadaci:

 • Predsedavajte kampanjom za učlanjenje ili kampanjom za izbor članova.
 • Predsedavajte kampanjom za takmičenje u govorništvu

Mentor prepoznaje osobu koja ima najmanje iskustva, nadograđuje njen potencijal i talenat, i pomaže joj da uspe. Vođe su mentori. Možete biti mentor nudeći šanse za razvijanje veština-ukazujući na oblasti kojima treba poboljšanje, pružajući značajan savet, tako što ćete biti osoba na koju se ugledaju i hrabrenjem osobe da misli svojom glavom.

CILjEVI:

 • Procenite vašu sposobnost da budete mentor.
 • Identifikujte i primenite mentorske veštine.
 • Vođama trebaju talentovani i iskusni ljudi da bi im pomogli oko izazova sa kojima se susreću. Efektne vođe su mentori koji prepoznaju potencijal u manje iskusnim osobama i pomažu im pri razvijanju njihovih veština i talenata.

VAŠ ZADATAK u ovom projektu je da:

Razvijte svoje mentorske veštine vršenjem bilo kog od narednih zadataka:

 • Budite mentor novom članu u prva tri projekta iz brošure „Dobar govornik“ (eng. Competent Comunicator).
 • Budite mentor postojećem članu u njegovim narednim projektima slušanja ili rukovođenja.
 • Učestvujte u radu upravnog odbora.

Timovi daju velike pogodnosti. Članovi tima imaju različito znanje i veštine, koje rezultira u većoj kreativnosti i produktivnosti. Kada se sastavi dobar tim, vođa ima više vremena da se posveti rukovodstvenim problemima. Članovi tima moraju biti pažljivo birani, obučeni, ohrabreni da otvoreno diskutuju o problemima i izazovima.

CILjEVI

 • Procenite vašu sposobnost da stvarate tim.
 • Identifikujte i primenite veštine stvaranja tima.

VAŠ ZADATAK u ovom projektu je da:

Primenite vežbe stvaranja tima vršeći obe uloge (svaku na različitom sastanku) ili jedan zadatak.

Uloge:

 • Domaćin
 • Glavni ocenjivač

Zadaci:

 • Vodite kampanju ili program učlanjenja u Tostmasters.
 • Vodite kampanju za odnose sa javnošću.
 • Predsedavajte takmičenju u govorništvu.
 • Predsedavajte posebnim klupskim događajima.
 • Doprinesite radu kao klupski izdavač ili na održavanju klupskog sajta.

Nakon sticanja zvanja Kompetentan vođa/lider, možete da nastavite da se usavršavate i razvijate veštine vođstva kroz rad u programu za napredovanje.