УЛОГЕ КЛУПСКИХ СЛУЖБЕНИКА

Како би се подржао Клуб и његови чланови, сваки службеник у Тостмастерс клубу има одређена задужења. У сваком ТМ клубу, постоји неколико позиција службеника (чланова управног одбора) којима је равномерно распоређен посао али су и дате могућности да чланови прошире лидерске вештине.

Испуњавајући улогу службеника, не значи самостално обављање посла. Позиција једноставно значи да сте одговорни да се улога обави како треба. Службенику је дозвољено, али се и препоручује, да замоли друге чланове да му помогну у обављању тог задатка.

Са улогом службеника у трајању од најмање шест месеци испуњава се један од захтева за признање Напредног вође-бронза.

УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ СЛУЖБЕНИКА, ТЈ. ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА СУ СЛЕДЕЋЕ:
  1.  ПРЕДСЕДНИК: отвара и председава састанцима Клуба у складу са правилима и датом агендом/дневним редом. У циљу образовног развоја и повећања чланства, заједно са члановима управног одбора прави план и визију за напредовање и очување квалитета рада. Води рачуна о реду и поштовању програма ТМ.
  2.  ПОТПРЕДСЕДНИК ЗА ОБРАЗОВАЊЕ: прави и организује план за сваки састанак, укључујући говорнике и поделу улога; у контакту је са сваким чланом ради појединачног напредовања и образовног развоја у пољу говорништва и вођства; доставља члановима образовни материјал а обавештава Тостмастерс интернешенал у вези са признањем достигнућа (напредни говорник, лидер и сл.).
  3.  ПОТПРЕДСЕДНИК ЗА ЧЛАНСТВО: организује активности у циљу повећања броја чланова што укључује маркетиншку и административну улогу; када су у питању нови чланови сарађује са потпредседником за образовање а када се ради о потенцијалним члановима, сарађује са потпредседником за односе са јавношћу. Задужен је да води статистику укупног броја регистрованих чланова али и да води евиденцију гостију који су потенцијални чланови. Шаље полугодишњи извештај Тостмастерс Интернешеналу о присуству тј. редовности чланова на састанцима и о укупном броју прошлих и потенцијалних чланова.
  4.  ПОТПРЕДСЕДНИК ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ: промовише Клуб и програм ТМ; одржава углед (репутацију) клуба а то укључује штампу, јавне кампање, одржавање интернет странице, представља Клуб у медијима и часопису клуба.
  5.  СЕКРЕТАР: пише записнике са састанака; одржава административну сарадњу са Тостмстерс Интернешенал; чува документа Клуба укључујући Статут; ажурира листу чланова; набавља потребан материјал.
  6.  БЛАГАЈНИК: води финансије клуба; прикупља чланарину два пута годишње; управља неопходним финансијским трансакцијама за корист клуба.
  7.  ЛОГИСТИЧАР: уређује салу за састанке; распоређује образовни материјал за састанак; организује заказане догађаје; дочекује госте.
ТРЕНУТНИ ПРЕДСЕДНИК У ОДЛАСКУ

Тренутни председник у одласку је заправо стари председник. Он/она води и подржава чланове управног одбора. Основна обавеза је да буде извор новим службеницима и да осигура наставак рада. Тренутни председник у одласку помаже у обављању функција али не сме да намеће своје предлоге.

Тренутни председник у одласку председава комитетом за именовање нових чланова, помаже у прављењу успешног плана рада и промовише напоре клуба у достизању програма за Уважени клуб.