+381 64 43 65 289 toastmasterssr@gmail.com
ULOGE KLUPSKIH SLUŽBENIKA

Kako bi se podržao Klub i njegovi članovi, svaki službenik u Tostmasters klubu ima određena zaduženja. U svakom TM klubu, postoji nekoliko pozicija službenika (članova upravnog odbora) kojima je ravnomerno raspoređen posao ali su i date mogućnosti da članovi prošire liderske veštine.

Ispunjavajući ulogu službenika, ne znači samostalno obavljanje posla. Pozicija jednostavno znači da ste odgovorni da se uloga obavi kako treba. Službeniku je dozvoljeno, ali se i preporučuje, da zamoli druge članove da mu pomognu u obavljanju tog zadatka.

Sa ulogom službenika u trajanju od najmanje šest meseci ispunjava se jedan od zahteva za priznanje Naprednog vođe-bronza.

ULOGE I ODGOVORNOSTI SLUŽBENIKA, TJ. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA SU SLEDEĆE:
  1.  PREDSEDNIK: otvara i predsedava sastancima Kluba u skladu sa pravilima i datom agendom/dnevnim redom. U cilju obrazovnog razvoja i povećanja članstva, zajedno sa članovima upravnog odbora pravi plan i viziju za napredovanje i očuvanje kvaliteta rada. Vodi računa o redu i poštovanju programa TM.
  2.  POTPREDSEDNIK ZA OBRAZOVANjE: pravi i organizuje plan za svaki sastanak, uključujući govornike i podelu uloga; u kontaktu je sa svakim članom radi pojedinačnog napredovanja i obrazovnog razvoja u polju govorništva i vođstva; dostavlja članovima obrazovni materijal a obaveštava Tostmasters internešenal u vezi sa priznanjem dostignuća (napredni govornik, lider i sl.).
  3.  POTPREDSEDNIK ZA ČLANSTVO: organizuje aktivnosti u cilju povećanja broja članova što uključuje marketinšku i administrativnu ulogu; kada su u pitanju novi članovi sarađuje sa potpredsednikom za obrazovanje a kada se radi o potencijalnim članovima, sarađuje sa potpredsednikom za odnose sa javnošću. Zadužen je da vodi statistiku ukupnog broja registrovanih članova ali i da vodi evidenciju gostiju koji su potencijalni članovi. Šalje polugodišnji izveštaj Tostmasters Internešenalu o prisustvu tj. redovnosti članova na sastancima i o ukupnom broju prošlih i potencijalnih članova.
  4.  POTPREDSEDNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU: promoviše Klub i program TM; održava ugled (reputaciju) kluba a to uključuje štampu, javne kampanje, održavanje internet stranice, predstavlja Klub u medijima i časopisu kluba.
  5.  SEKRETAR: piše zapisnike sa sastanaka; održava administrativnu saradnju sa Tostmsters Internešenal; čuva dokumenta Kluba uključujući Statut; ažurira listu članova; nabavlja potreban materijal.
  6.  BLAGAJNIK: vodi finansije kluba; prikuplja članarinu dva puta godišnje; upravlja neophodnim finansijskim transakcijama za korist kluba.
  7.  LOGISTIČAR: uređuje salu za sastanke; raspoređuje obrazovni materijal za sastanak; organizuje zakazane događaje; dočekuje goste.
TRENUTNI PREDSEDNIK U ODLASKU

Trenutni predsednik u odlasku je zapravo stari predsednik. On/ona vodi i podržava članove upravnog odbora. Osnovna obaveza je da bude izvor novim službenicima i da osigura nastavak rada. Trenutni predsednik u odlasku pomaže u obavljanju funkcija ali ne sme da nameće svoje predloge.

Trenutni predsednik u odlasku predsedava komitetom za imenovanje novih članova, pomaže u pravljenju uspešnog plana rada i promoviše napore kluba u dostizanju programa za Uvaženi klub.