У Тостмастерсу учиш тако што учествујеш. У току састанка, узимаћеш многе улоге и свака од њих је искуство кроз учење. У наставку следе улоге на које ћеш бити позван/а да учествујеш као и савети за њихово добро извршење. Улоге и одговорности се могу разликовати од клуба до клуба, па провери са потпредседником за образовање или ментором када ће да ти се доделити нека улога.

ДОМАЋИН

Основна дужност домаћина јесте да води састанке пратећи дневни ред који претходно припреми потпредседник за образовање.

ОПШТИ ОЦЕЊИВАЧ

Општи оцењивач је вођа тима кога чине мерилац времена, бројач поштапалица и оцењивачи говора (видети Ефективно оцењивање, ставка 202). Узимањем ове улогу, побољшава се критичко размишљање, организационе способности, вештине управљања временом, вештине мотивисања и изградње тима.

ОЦЕЊИВАЧ

Оцењивач оцењује говорнике или вођу, те их охрабрује и мотивише да се даље усавршавају. За оцењивање се користе упутства из основних и напредних приручника за комуникацију и лидерство. Осим усменог оцењивања, оцењивач предаје писмени извештај говорнику или вођи. При оцењивању, оцењивач се може руководити са следећим правилима:

  • Обраћање говорнику користећи „ЈА“ или реченице у трећем лицу (Нпр. „Ја бих то рекла/рекао….“; „Moже да се користи…“;)
  • Користи директне, кратке и јасне реченице.
  • Користи ОпО образац при оцењивању (О- одлично; п-поправити; О-одлично). Најпре се изнесу позитивне ствари; након тога оно што треба поправити; и на крају поново похвалити добре ствари.
  • Када критикује, објашњава како је нешто требало рећи да би боље звучало.
  • Похваљује конкретну ствар, уз изношење аргумената и без уопштавања.
  • Не понаваља већ оцењено (нпр. говор је био предугачак; мерилац времена је већ изнео ту информацију).
ГОВОРНИК

Највећи део састанка је предодређен за говорнике. Њихови говори су припремљени на основу пројекта и задатака из основних и напредних приручника за комуникацију и лидерство. Након завршетка основног приручника за Компетентног говорника, члан бира два програма од понуђених 15 приручника за напредног говорника, од којих сваки приручник садржи по пет говора.
За говорника припрема је основа за успех.

МЕРИЛАЦ ВРЕМЕНА

Сви делови састанка су временски ограничени. У току састанка, мерилац сигнализира излагачима временаско трајање говора, користећи картоне различитих боја. Наиме, зелени картон указује на истек минималног времена за говор; жути картон указује да је говор на половини предвиђеног времена; и црвени картон упозорава говорника да приведе говор крају.
Мерилац мери време за три врсте говора: време одговора на блиц питања тј. задату тему (1-2 мин); време главних говорника (варира, али је најчешће 5 до 7 минута, док је за напредне пројекте време дуже); време за оцењивање говора (2-3 мин).

АУТОР БЛИЦ ПИТАЊА

Један од чланова припрема блиц питања, чиме се омогућује да сваки члан буде активан на састанку. Аутор самостално одлучује да ли ће поделити различита питања или ће тема блиц питања бити заједничка за све присутне. Сврха је да се сви присутни науче да брзо размишљају иако су неприпремљени. Подстакнута блиц питања могу дати енергетски ток састанка, па стога будите оригинални.

ГРАМАТИЧАР

Основна дужност граматичара је да представи реч дана и прати правилну употребу језика. Граматичар исписује реч дана крупним словима како би била јасно видљива, уз њену дефиницију, кратко објашњење и пример њеног коришћења. Сви учесници морају да искористе одабрану реч у свом излагању, а граматичар прати њено (не)правилно коришћење и/или погрешно тумачење, чиме такође побољшава своје вештине слушања. Циљ је помоћи члановима да обогате свој речник, те правилно користе језик у свакодневној комуникацији.

БРОЈАЧ ПОШТАПАЛИЦА

Бројач поштапалица бележи све упадице непотребне речи, уздaхе и звукове (ткз. „подупираче“) које говорници користе да би попунили паузу у говору.
Речи могу бити неприкладне упадице као што су „и“, „па“, „али“, „тако“, „знаш“, итд. Звукови могу бити „ах“, „ум“, „еер“, итд.
Бројач бележи и речи/фразе које се понављају, као што су „ја,ја“, или „то значи, то значи“.
Пожељно је да бројач поштапалица представи свој извештај по категоријама, тако да говорник добије тачан број непотребних звукова по категорији. На тај начин говорник добија јасну слику шта је потребно исправити.